Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eerste West-Vlaamse ecotunnel in Marke

Eerste West-Vlaamse ecotunnel in Marke

Nieuws
18/01/2021

'De ecotunnel verhoogt de verkeersveiligheid en zorgt voor een betere verbinding van de natuurrijke zones in de omgeving van het Preshoekbos', zegt Stad Kortrijk.

Grote en kleine dieren

'De E403 is voor vele kleine dieren zoals de wezel, hermelijn en talloze amfibieën een onoverbrugbare barrière voor hun verdere verspreiding in het Preshoekbos verhinderde. Voor dieren zoals reeën en vossen bracht de oversteek heel wat gevaar voor dier én mens met zich mee.

Om dit te voorkomen werd door de stad, in samenwerking met de Vlaamse agentschappen Wegen en Verkeer en Natuur en Bos, een ecotunnel verwezenlijkt onder de snelweg in de Preshoekstraat en werd langs de E403 een raster geplaatst. Daardoor zullen dieren niet langer op de snelweg belanden, maar naar de ecotunnel geleid worden.

Met de nieuwe ecologische link zijn grote en kleine dieren in staat zich op een veilige manier te verplaatsen tussen de natuurrijke zones van het Preshoekbos ten oosten en westen van de E403.

"Deze samenwerking met Agentschap Natuur en Bos en AWV is een mooi voorbeeld hoe we heel lokaal de natuurwaarden kunnen verbeteren", zegt Bert Herrewyn, schepen van natuur en biodiversiteit. "Waar voorheen de E403 enkel voor versnippering en fragmentatie van het Preshoekbos zorgde, creëert de ecotunnel nu een degelijke ecologische verbinding.

Het jonge bos kende dankzij het harde werk van Natuur en Bos een fantastische ontwikkeling van fauna en flora. Het stadsrandbos wordt de komende jaren ook consequent verder uitgebreid, wat deze tunnel met ecologische link des te crucialer maakt voor migrerende dieren."

Oproep aan de wandelaar en passant

'Zoals bij de start van de werken werd aangekondigd werd een strook verharding vervangen door een aarden doorgang met beplanting, takkenmateriaal en beschuttingsmogelijkheden, waarlangs grote en kleine dieren kunnen passeren. Het tweerichtingsverkeer doorheen de tunnel blijft nog steeds mogelijk. Er werd ook een haag aangeplant opdat wandelaars en fietsers zich niet doorheen de ecologische passage van de tunnel zouden kunnen verplaatsen.

Bert Herrewyn: "We roepen wandelaars en passanten op om niet op het onverharde gedeelte van de ecotunnel te wandelen. In de ecologische passage is geen toegang voor wandelaars of fietsers voorzien. De recente aanwezigheid van mensen kan de dieren afschrikken en het functioneren van de ecotunnel in het gedrang brengen."

Kostprijs: bijna 500.000 euro

De totale kost voor de werken van de ecotunnel, uitgevoerd door Stadsbader NV, bedraagt 494.000 euro. Daarvan heeft Kortrijk 244.000 euro op zich genomen en AWV 250.000 euro. De kosten voor het wildraster, de omgevingsaanleg rond de tunnel en de faunavriendelijke inrichting van de migratiestrook werden gedragen door Natuur en Bos.

Een investering om het jonge preshoekbos en de ontwikkelende fauna alle kansen te kunnen geven. In het bos leeft reeds een populatie van een twintigtal reeën. Ook andere kleine zoogdieren zoals de wezel en hermelijn komen er reeds voor.

De tunnel helpt ook andere gekendere dieren die heel vaak het slachtoffer zijn van het verkeer zoals de egel, de vos en vele amfibieënsoorten zoals de bruine pad. Met de tunnel kunnen deze dieren op een veilige manier, nieuw geschikt habitat vinden, hun eigen populaties uitbreiden en in verbinding komen met bestaande populaties aan de andere zijde van de snelweg.

Bekijk hier hoe de ecotunnel eruit ziet:

Auteurs: 
Redactie