Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

N-VA Oostende valt over stadsenquête

N-VA Oostende valt over stadsenquête

Nieuws
21/11/2016

Inzet is de grootschalige enquête ‘Kom uit je Schelp’ van de stad. Volgens N-VA verloopt die bevraging niet anoniem, zoals het stadsbestuur heeft beloofd. Ze zien daarvoor het bewijs in een mail die de directeur communicatie naar de medewerkers van de stad heeft gestuurd.

Hij verstuurde net voor het verstrijken van de deadline nog een mail naar de medewerkers van de stad met de melding dat er 8 medewerkers de bevraging nog niet hadden ingevuld.  Volgens hem en het stadsbestuur was dat een motiverende mail.  Maar die is totaal misplaatst, zegt oppostiepartij N-VA nu. "En bovendien het bewijs dat de enquête niet anoniem was".

Expert

De bureaus die de enquête ondersteunen garanderen de anonimiteit en om alle twijfel weg te nemen stelt het bestuur nu een expert aan om tegen de volgende gemeenteraad de gang van zaken te onderzoeken. Het voorval bewijst nog eens de tegenstellingen tussen meerderheidspartij sp.a en oppositiepartij N-VA. Vorige week noemde N-VA burgemeester Vande Lanotte nog een leugenaar over de aanpak van de fileproblemen op de Torhoutsesteenweg.

Auteurs: